Workbench (Modereren)

Workbench (Modereren)

De gebruikers van de rol Verslaggever mogen inhoud toevoegen aan het inhoudstype Verslag. Maar zij kunnen deze inhoud NIET publiceren, enkel een kladversie opmaken en dan aan de moderator vragen om de inhoud te plubliceren. De moderator kan beslissen om de inhoud te publiceren ofwel terug te sturen naar de verslaggever om aan te passen. De Moderator kan ook eerder gepubliceerde inhoud archiveren

In deze stap bespreken we volgende items:

 

voorbereiding.png Voorbereiding:

Installeer en activeer volgende module(s):

Zorg ervoor dat het inhoudstype Verslagen reeds is aangemaakt. (enkel een bodyveld is goed)

read-info-information-read-operating-instructions Instructies:

1. Inhoudstype koppelen aan Moderatie (Workbench)

Open het inhoudstype Verslagen

menu_0.png Beheer - Structuur - Inhoudstypen - Verslagen  tabblad Redigeren Beheren en vink Publicatiestatussen ingeschakeld aan. We laten alles staan zoals het standaard wordt weergegeven.

2017-04-30 10 01 35-Moderation  Drupal

Na het aanvinken worden de instellingen zichtbaar.

2017-04-30 10 03 27-Moderation  Drupal

2. Inhoudstype Verslagen beschikbaar maken aan de rol Verslaggever.

 • Dit hebben we reeds gedaan bij het toekennen van de rechten van de rol.
 • Maak een nieuw menu Verslaggever aan
  • menu_0.png Beheer - Structuur - Menu's - Menu toevoegen
  • voeg volgende linken toe:
   • Menulink beschikbaar stellen voor nieuwe verslagen (/node/add/verslagen)
   • Menulink naar overzicht Niet gepubliceerde inhoud van Verslagen lesfiche-.png

2017-04-30 10 30 38-Menu Verslaggever bewerken  Drupal

 • Plaats dit menu als een blok in de Kop (onder de slideshow) en stel in dat enkel de rol verslaggever dit blok kan zien.

2017-04-30 10 37 01-Blok-layout  Drupal

 

2017-04-30 10 29 51-Blok instellen  Drupal

 

3. Inhoud toevoegen

Log in een andere browser in als verslaggever Jan.

Je krijgt nu het menu Verslaggever te zien.

2017-04-30 10 38 06-Welkom  Drupal 2017-04-30 10 38 21-Verslagen aanmaken  Drupal

We gaan nu een nieuw verslag opmaken

2017-04-30 10 40 00-Verslagen aanmaken  Drupal

We kunnen nu kiezen om het verslag gewoon op te slaan om er later aan verder te werken: Opslaan en Create New draft

Ofwel Kiezen we voor Opslaan en Request Review en wachten op goedkeuring Moderator.

Wij kiezen hier voor Opslaan en Request Review 

2017-04-30 10 41 45-

Als we nu naar de Niet gepubliceerde verslagen gaan kijken zien we ons net gemaakte verslag in de lijst staan.

2017-04-30 10 46 16-Niet gepubliceerde verslagen  Drupal

 

4. Moderatie inhoud

Als een verslaggever een document opslaat ter goedkeuring (Opslaan en Request Review ), krijgt de moderator een email met daarin de vraag om zijn verslag goed te keuren. De moderator heeft de keuze uit volgende mogelijkheden:

 • Opslaan en Keep in Review:
  • Indien de moderator nog niet direct beslist en later opnieuw wil verder kijken.
 • Opslaan en Publish:
  • Inhoud is goedgekeurd en kan wordt gepubliceerd
 • Opslaan en Send Back to Draft:
  • Inhoud moet aangepast worden en wordt teruggestuurd als klad naar verslaggever (Verslaggever krijgt hiervan een email

2017-04-30 10 49 09-Verslagen Verslag van de vergadering bewerken  Drupal

Settings-icon.png  Instellingen:

menu_0.png Beheer - Instellingen - Workflow - Workbench moderation 

2017-04-30 11 02 33-Workbench moderation  Drupal

1. Email

We gaan ervoor zorgen dat de moderator een email krijgt als een verslaggever goedkeuring wil van zijn verslag en omgekeerd als de moderator een verslag afkeurt en terugstuurt dat de verslaggever hiervan ook verwittigd wordt.

Via de link Email Templates kunnen we een nieuwe template aanmaken.

2017-04-30 11 05 56-Email Template  Drupal

Nieuwe template Verslag ter goedkeuring:

 • Label: Verslag ter goedkeuring
 • Onderwerp: Verslag ter goedkeuring
 • Body: Verslag ter goedkeuring ingediend.
 • Ontvangers: Beheerder
 • Bundels: Verslagen (inhoud) aangevinkt

2017-04-30 11 12 17-Edit Verlag ter goedkeuring  Drupal

2017-04-30 11 12 32-Edit Verlag ter goedkeuring  Drupal

Nieuwe template Afwijzing goedkeuring

 • Label: Verslag Afgekeurd
 • Onderwerp: Verslag Afgekeurd
 • Body: Gelieve uw verslag aan te passen en daarna opnieuw ter goedkeuring voor te leggen
 • Ontvangers: Verslaggever
 • Bundels: Verslagen (inhoud) aangevinkt

2017-04-30 11 14 33-Add Email Template  Drupal

2017-04-30 11 14 49-Add Email Template  Drupal

 

2. Publicatiestatusovergang

Hier gaan we bepalen wanneer er welke mail verstuurd wordt.

Request Review:

Vink bij Email templates Verslag ter goedkeuring aan

2017-04-30 11 23 51-Publicatiestatusovergang bewerken  Drupal

 

Send Back to Draft:

Vink bij Email templates Verslag Afgekeurd aan

2017-04-30 11 24 26-Publicatiestatusovergang bewerken  Drupal